خدمات

برای شروع هر کسب و کار،
هر زمان، زمان خوبی است

مفاهیم استارتاپ ها و کارآفرینی مشابه هستند. با این حال ، کارآفرینی به کلیه مشاغل جدید ، از جمله خود اشتغالی و مشاغل که هرگز قصد بزرگ شدن یا ثبت نام شدن ندارند ، اطلاق می شود ، در حالی که استارتاپ ها به مشاغل جدیدی که قصد دارند فراتر از بنیانگذار انفرادی رشد کنند ، کارمند داشته باشند و قصد رشد بزرگ دارند.

اپ استارتاپ جهانی

بهترین ایده!

هدف اینجاست!

همه در یک پکیج

تایید شده توسط
بهترین ها در دنیا

ما چگونه کار می کنیم؟

روند کار ما بسیار ساده است ، کار شما فقط در 4 مرحله انجام خواهد شد.

1

ایده

فکر کردن درباره یک ایده
2

تحقیق

تحقیق کردن درباره ایده
3

توسعه

توسعه دادن و رفع عیب
4

انجام شد!

پروژه در جیب شماست.